pn - pt 6:00 - 18:00

Regulamin sklepu internetowego

I. Wstęp

 1. ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Czeladzi przy ulicy Wojkowickiej 74 wpisana do rejestru KRS 0000701434 NIP 6441016973 REGON 272645364 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.alwotech.com/sklep. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Czeladzi przy ulicy Wojkowickiej 74 wpisana do rejestru KRS 0000701434 NIP 6441016973 REGON 272645364. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 2. Dostęp do Regulaminu, każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
 3. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące właściwości Towaru, jego cenie, wymiarze, itp.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

II. Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towarów

 1. ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Czeladzi.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  5. korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
  1. na stronie Sklepu www.alwotech.com/sklep, korzystając z procedury składania zamówienia,
  2. telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu: +48 32 266 08 47
  3. pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: sklep@alwotech.com W treści należy uwzględnić: Imię i nazwisko osoby zamawiającej, dokładny adres do wysyłki, nr telefonu, wybrany produkt i liczba zamawianych egzemplarzy oraz formę płatności.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie ,pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz wystawienia faktury VAT.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt. 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres email wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia.
 8. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych przelewy24 lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  Więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przeczytasz TUTAJ w Polityce Prywatności.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.
 6. ALWOTECH SZAFRAN SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
 7. Wszelkie zamieszczone w sklepie zdjęcia, rysunki techniczne, opisy są własnością prywatną.

Dbamy o Twoje Prawa

Sklep Internetowy www.alwotech.com/sklep dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare